Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji | Hrvaska.net

WYSZUKAJ WAKACJE

Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji

Hrvaska.net - Gradtur d.o.o. Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji Hrvaska.net Gradtur d.o.o. Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji Insurance in case of cancellation - DIFFRENCE
Przydatna informacja

Ubezpieczenie w wypadku anulowania wakacji

ogólne zasady - ubezpieczenie firmy - Zavarovalnica Sava d.d.

KRYCIE PODSTAWOWE OSNOVNO KRITJE:
minimalnie 10,85 EUR tzn.
+ 4,03% od całkowitej kwoty (do 2 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 4,22% od całkowitej kwoty (do maksymalnie 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 4,42% od całkowitej kwoty (więcej niż 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)

ROZSZERZONE RYZYKO:
minimalnie 10,85 EUR tzn.
+ 5,67% od całkowitej kwoty (do 2 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 5,95% od całkowitej kwoty (do maksymalnie 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)
+ 6,23% od całkowitej kwoty (więcej niż 5 osób na polisie ubezpieczeniowej)

Ogólne Zasady i Warunki Ubezpieczenia Anulowania Ryzyka dla Wycieczki Turystycznej
Szanowni klienci,

Częścią oferty jest również ubezpieczenie w wypadku anulowania wycieczki. Zwracamy Państwu całość pieniędzy wykupionej wycieczki w wypadku zdarzeń określonych poniżej:

a) Wypadek, utrata życia, nieoczekiwane pogorszenie się stanu zdrowia, który zakazuje ubezpieczonej osobie przebycia podróży.

b) Wypadek, utrata życia, nieoczekiwane pogorszenie się stanu zdrowia najbliższego członka rodziny (małżonek, rodzice, dzieci, wnuki, bracia, siostry) który uniemożliwia ubezpieczonej osobie przebycia podróży.

c) Projekty wojskowe lub wezwania sądowe, gdzie obecność osoby ubezpieczonej jest obowiązkowa.

d) Wypadki spowodowane siłami natury, który zakazuje ubezpieczonej osobie przebycia podróży

Ubezpieczenie naszej firmy również pokrywa wydatki ubezpieczonej osoby, które wynikają z samotniej podróży, z powodu odwołania podróży współubezpieczonych osób, wynikający z polisy ubezpieczeniowej, która odwołała podróż z powodu wymienionego powyżej. Tylko jedna ubezpieczona osoba ma prawo do powołania się na anulowanie

Tylko jedna osoba ubezpieczona może podać się do tego rodzaju anulowania i musi być to oczywiste z dokumentacji anulowania (rejestracja spółdzielni i spółdzielnia polisa ubezpieczeniowa, raport poszkodowania współpodróżnego).

Osoba ubezpieczona ma obowiązek niezwłocznie poinformować agencję o zaistniałej sytuacji niemożności podjęcia podróży. Forma poinformowania musi być na piśmie.

DOKUMENTACJA ROSZCZEŃUBEZPIECZENIOWYCH
Beneficjent (osoba ubezpieczona albo jego następca prawny) musi okazać dokument z wydarzenia z żetelnym raportem sporządonym we właściwej instytucji. Jeśli anulowanie wystąpiło z powodu niespodziewanego pogorszenia się stanu zdrowia, który uniemożliwia osobie ubezpieczonej podjęcie podróży albo jego najbliższej rodziny, wtedy musi przedstawić fotokopię raportu za okres tymczasowej niezdolności do pracy. Z tego raportu musi wynikać jasno, że status zbiega się z datami podróży. Inna możliwość jest medycznym raportem, który musi zawierać następujące dane:
- datę pogorszenia się stanu zdrowia,
- krótki opis choroby,
- postępowanie terapełtyczne w celu polepszenia zdrowia.

Roszczenie ubezpieczeniowe dotyczy się ubezpieczonego. Roszczenie ubezpieczeniowe musi zawierać postępowanie zgodnie z dokumentami:
- kopia ubezpieczenia,
- umowa o zawarciu podróży pomiędzy ubezpieczonym a agencją podróży,
- raport kompetentnej instytucji.

Prosimy przeczytać:Strony 1 i 2


1.3.2020 - - Insurance companies claim that coronavirus is no longer an unpredictable event, so travel cancellations will not be covered even to those who have insured their trip in the event of an outbreak.

WITH A NEW CIRCULAR 28.02.2020
Changes:
1) Changing the type of insurance for concluded insurance policies. It is not possible to change the form of coverage from basic insurance to expanded coverage on concluded policies.
2) After the expiry of 48 hours from the made booking, the insurance in case of cancellation can be added only if the trip is more than 60 days away (15 days – before the change).


WITH A NEW CIRCULAR 13.03.2020 - ONLY EXPANDED RISK
Stop of validity:
1) Sava Insurance Company does not cover the cost of travel cancellation due to an outbreak of an epidemic and/or pandemic related to the occurrence of the coronavirus or COVID-19 disease on all newly concluded expanded insurance policies.
All insurance policies already concluded by this date cover the travel cancellation costs, due to an outbreak of an epidemic and/or pandemic related to the occurrence of the coronavirus or COVID-19 disease in accordance with the GENERAL CONDITIONS OF INSURANCE IN CASE OF CANCELLATION (SP TUR 01/19).

CHORWACJA WAKACJE
OFERTA TOP

Nowy
zniżka -2 %

lato 2024

| Wynajem

Nowy
zniżka -15 %

ACTION

| Wynajem

Nowy
zniżka -15 %

FIRST MINUTE

| wynajem

Obsługa klienta:
[email protected]