Általános feltételek,Hrvaska.net, Gradtur.com, Gradtur.si

nyaralás keresése

Általános feltételek

Hrvaska.net Gradtur d.o.o. quick check quick check - Consumer Protection Act

Általános feltételek

Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(Magánszállások, szállodák, világítótornyok, villák)

BEVEZETÉS
A hrvaska.net az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően biztosít szállásokat a visszaigazolt foglalás időtartamára és részleteire vonatkozóan. A hrvaska.net nem vállal felelősséget az ellenőrzésén kívül eső események és feltételek okozta körülményekért, például háborúk, zavargások, sztrájkok, terrorcselekmények, természeti katasztrófák, egészségügyi zavarok, a helyi hatóságok korlátozásai, vagy a szolgáltató halála illetve betegsége és hasonlók esetén.

FOGLALÁS ÉS FIZETÉS
Érdeklődni és szállást foglalni elektronikusan illetve postai úton lehet, vagy személyesen, a hrvaska.net irodájában.
Foglaláskor az ügyfél megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételekkel tisztában van és azokat teljes egészében elfogadja. Így az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak jogilag teljes egészében kötelező érvényűvé válnak mind az ügyfélre nézve, mind a hrvaska.net számára.

Foglaláskor az ügyfél köteles a foglalási eljáráshoz szükséges minden információt megadni. Foglaláskor az ügyfélnek a fizetési módtól függően előleget kell fizetnie, a fennmaradó összeget és az idegenforgalmi adót pedig vagy az érkezés dátuma előtt legalább 15 nappal kell kifizetni, vagy az érkezéskor, közvetlenül a fogadó félnek - a fizetési módtól függően, mint ahogy arról az ügyfelet a foglalás megerősítésekor tájékoztatták.

IDEGENFORGALMI ADÓ
Horvátország idegenforgalmi adóról szóló törvénye szerint az ügyfelek kötelesek idegenforgalmi adót fizetni, amikor a szállásuk árát kiegyenlítik. Az idegenforgalmi adó felnőttek számára 2,00 és 8,00 KN/fő/nap összeg között változik.
12 és 18 év közötti személyek 50%-os kedvezményt kapnak, a 12 év alatti gyermekek pedig mentesülnek a fizetség alól. Az idegenforgalmi adó végleges összegét a rendeltetési hely és az utazás időtartama határozza meg, és az Általános Szerződési Feltételek szerint, a fennmaradó összeg kifizetésekor kerül felszámításra.

A SZÁLLÁS ÁRA
A szállás ára a lefoglalt szállásegységnél leírt alapvető szolgáltatásokat tartalmazza. Speciális szolgáltatások azok, amelyek nem szerepelnek a szállás árában, ezért az ügyfél ezekért külön fizet (a szállásegység leírásában a külön megállapodás tárgyát képező szolgáltatások illetve további szolgáltatások előzetes megegyezés esetén érhetők el). Ezeket a szolgáltatásokat a foglalás időpontjában kell kérni.
Minden szállás ára euróban van megadva. A hrvaska.net fenntartja magának a feltüntetett árak módosításának jogát (abban az esetben, ha a szállásadó megváltoztatja az árakat, illetve árfolyamváltozás esetén). Azon ügyfelek számára, akik a foglalásukért előleget fizettek, a hrvaska.net garantálja azt az árat, amely a szállás árkalkulációjában megállapításra került, és amely alapján az előleg kifizetése történt. Ha az árváltozásra az előleg kifizetése előtt kerül sor, a hrvaska.net köteles erről tájékoztatni az ügyfelet.

Ha a szállásra több vendég érkezik, mint amennyi a visszaigazoláson fel van tüntetetve, a szállásadónak jogában áll megtagadni a szállást az extra személytől, de el is szállásolhatja az összes vendéget, extra költség ellenében, mely összeg közvetlenül a szállásadó számára fizetendő.

Premium csomag
A szabványos (standard) csomag frissítése. Felár: 1,2% a foglalási értékből
További előnyök:
- a foglalás megváltoztatása pótdíj nélkül (ha a változás lehetséges),
- a visszaigazoláson (voucher) lévő vendégek nevének megváltoztatása ingyen,
- további telefonos segítség: 12 órás telefonos ügyfélszolgálat
(8:00-tól 20:00 óráig) egész héten

A szabványos (standard) csomag esetében a telefonos ügyfélszolgálat csak hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 óra között érhető el, és minden foglalás-módosítás extra költséggel jár.


KATEGORIZÁLÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA
A hrvaska.net által kínált szállásegységek leírása a jogosult intézmény hivatalos kategorizálásának felel meg, alapja pedig mindig egy helyszíni vizsgálat, amelyre még azelőtt kerül sor, mielőtt a szállás bekerülne a hrvaska.net online ajánlatai közé.
A szállásra, étkezésre, szolgáltatásokra, stb. vonatkozó szabványok a különböző helyszíneken, illetve országról országra is eltérőek lehetnek, ezért azokat nem lehet összehasonlítani. Az értékesítés helyén szerzett információk a hrvaska.net-et semmilyen módon nem kötelezik többre annál, mint amely információk a www.hrvaska.net internetes oldalain, a hrvaska.net katalógusában vagy egyéb nyomtatott anyagokban elérhetők.

A hrvaska.net JOGA A VÁLTOZTATÁSOKRA ÉS A LEMONDÁSRA
A hrvaska.net fenntartja magának a foglalás megváltoztatásának vagy módosításának a jogát olyan körülmények esetén, melyek rajta kívül álló, előre nem látott, elkerülhetetlen, illetve helyrehozhatatlan feltételeknek köszönhetők (lásd: 1. pont). A lefoglalt szállás csak azonos vagy magasabb kategóriájú szállásegységgel helyettesíthető, a foglalás visszaigazolt árán, feltéve, hogy az ügyfelet erről időben értesítették.

Amennyiben csak magasabb kategóriájú helyettesítő szállás áll rendelkezésre, és a helyettesítő szállás ára az eredetileg lefoglalt szállásénál 15%-kal (vagy ennél nagyobb összeggel) magasabb, a hrvaska.net-nek jogában áll az árkülönbséget felszámolni az ügyféllel való konzultációt követően.

Ha a kifizetett szállásért cserébe nem áll rendelkezésre helyettesítő szállás, a hrvaska.net szolgáltatónak jogában áll a foglalást törölni, miután arról az ügyfelet előzetesen (az érkezés előtt legalább 7 nappal) tájékoztatta, továbbá garantálja a teljes befizetett összeg visszatérítését.

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő helyettesítő szállás az érkezés napján, a hrvaska.net tájékoztatást nyújt a hrvaska.net ajánlatában nem szereplő, elérhető szálláslehetőségekről, és garantálja a teljes befizetett összeg visszatérítését.

A VEVŐ JOGA A VÁLTOZTATÁSOKRA ÉS A LEMONDÁSRA
Amennyiben az ügyfél meg kívánja változtatni, vagy le kívánja mondani illetve törölni szeretné a foglalását, ezt írásban kell megtennie (e-mailben, levélben vagy faxon). Változtatás lehet például az ügyfelek számának vagy az érkezés/indulás dátumának megváltoztatása. A változtatást legkésőbb az érkezési dátum előtt 30 nappal kell megtenni.
A foglalás első változtatása ingyenes, kivéve, ha az további költségeket von maga után a hrvaska.net részéről. A foglalás minden további megváltoztatásakor 15 EUR összeg kerül felszámolásra, változtatásonként. Amennyiben a foglalást nem lehet megváltoztatni, és emiatt az ügyfél kénytelen lemondani a foglalást, az alábbiakban részletezett, foglalás-lemondással kapcsolatos feltételek teljesülnek majd. Példák a foglalás lemondására: a szállásegység megváltoztatása, és a változtatásokra az érkezés előtti 30 napban, vagy a szállásegység használata idején kerül sor.

Foglalás lemondása esetén a lemondás költségeinek kiszámításakor az írásbeli lemondás kézhezvételének időpontját vesszük alapul, az alábbiak szerint:
- 30 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén a szállás árának 30%-a kerül felszámításra (az előleget nem fizetjük vissza).
- 29-15 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén a szállás árának 50%-a kerül felszámításra.
- 14-8 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén a szállás árának 80%-a kerül felszámításra.
- 7-3 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén a szállás árának 90%-a kerül felszámításra.
- 2 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén, vagy ha a vendégek nem jönnek el, vagy ha a lemondásra az szállásegység használata idején kerül sor, a szállás árának 100%-a kerül felszámolásra.

Ha a lemondásra, a foglalás törlésére az ügyfélen kívül álló körülmények miatt kerül sor, az ügyfélnek erről írásban kell nyilatkoznia, és a hrvaska.net csak a valós költségeket fogja felszámolni, ami nem haladhatja meg a foglalás teljes értékének 100%-át.

A hrvaska.net KÖTELEZETTSÉGEI
A hrvaska.net kötelessége garantálni a biztosított szolgáltatásokat és gondoskodni a szállásadók és vendéglátók, valamint az ügyfelek érdekeiről és jogairól, a turizmusban elfogadott szokásoknak és gyakorlatoknak megfelelően. A hrvaska.net minden megállapított kötelezettségét maradéktalanul, a fent leírtak szerint teljesíti, a rajta kívül álló körülmények okozta eseteket kivéve (1. pont), amikor is a 6. pont alkalmazandó.


A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI
A vendég köteles:
- érvényes úti okmányokkal rendelkezni,
- a Horvát Köztársaság vám- és devizaszabályait tiszteletben tartani,
- a kibérelt szállás Házirendjét betartani, jó kapcsolatot ápolni a vendéglátóval, szállásadóval,
- a szálláshelyre érkezés alkalmával a szolgáltatás nyújtójának bemutatni a befizetés igazolását (a postai úton illetve e-mailben megkapott Vouchert),
- ellenőrizni, hogy a Horvát Köztársaságba vagy más országokba való beutazáshoz szüksége van-e vízumra.
Amennyiben az ügyfél a fent felsorolt kötelezettségeit nem tartja be, ő a felelős minden okozott kárért, melyek költségeit neki kell viselnie.
A foglalás elfogadásával és visszaigazolásával az ügyfél beleegyezik, hogy minden okozott kárt közvetlenül a vendéglátónak illetve szállásadónak fizet meg.

POGGYÁSZ
A hrvaska.net nem felelős a sérült, megsemmisült vagy elveszett csomagokért, sem a szálláshelyről ellopott poggyászért illetve értékekért (javasoljuk értékmegőrző széf bérlését, ha van erre lehetőség). Az elveszett poggyászról valamint az ellopott dolgokról a vendéglátót illetve szállásadót, valamint a helyi rendőrséget tájékoztatni kell.

PANASZ, REKLAMÁCIÓ
Amennyiben az ügyfél a nyújtott szolgáltatásokkal nincs megelégedve, jogában áll ésszerű kompenzációt kérni egy írásos panasz (reklamáció) benyújtásával. Minden ügyfél jogosult panaszt tenni, ha a kifizetett szolgáltatás nem biztosított. Minden ügyfél - foglalás-birtokos - önálló panaszt nyújt be.

Panasztételi eljárás:

- Az ügyfélnek a nem megfelelő szolgáltatásról azonnal panaszt kell tennie a szállásadó felé. Az ügyfél köteles együttműködni a hrvaska.net képviselőjével és a szállásadóval a probléma megoldása érdekében. Amennyiben az ügyfél nem fogadja el a felkínált megoldást, amely megfelel a fizetett szolgáltatásnak a helyszínen, a hrvaska.net további reklamációt nem fogad el és arra nem reagál.

- Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolni, az ügyfél köteles a hrvaska.net képviselőjének segítségével írásos panaszt tenni két példányban, melyet mindketten aláírnak. Az egyik példány az ügyfélé.

- A visszatérést követő 8 napon belül az ügyfél köteles a hrvaska.net számára írásos panaszt benyújtani, a reklamáció indoklását alátámasztó dokumentációt is csatolva. A hrvaska.net. csak a megfelelően benyújtott, 8 napon belül érkezett reklamációkat veszi figyelembe.

- A hrvaska.net vállalja, hogy a panasszal kapcsolatos döntését a reklamáció kézhezvételétől számított 14 napon belül írásba adja. Amennyiben a hrvaska.net-nek több időre van szüksége, hogy információt gyűjtsön és a panaszt a szállásadóval ellenőrizni tudja, a válaszadás ideje legfeljebb 14 nappal meghosszabbítható. A hrvaska.net csak azokat a panaszokat veszi figyelembe, amelyek a helyszínen nem megoldhatók.

- Amíg a hrvaska.net nem áll elő megoldással, az ügyfél nem informálhat semmilyen harmadik felet és tartózkodnia kell a Horvát Utazási Irodák Egyesületének (Association of Croatian Travel Agencies) döntőbíráskodásától illetve az ügy bíróság elé terjesztésétől valamint a sajtó tájékoztatásától.

A maximális összeg panaszonként a reklamációban szereplő egy vagy több szolgáltatás rész költségéig terjedhet. A hrvaska.net részére kifizetett teljes összeget nem érheti el, és a már biztosított szolgáltatásokat nem érintheti.

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK Fogyasztóvédelmi törvény
Szemelvények a Fogyasztóvédelmi Törvényből - 1, az utazásszervezéssel kapcsolatosan (érvényes 2008. 01. 15-től)
Alkalmazás: A törvény kizárólag az ügyfelekre vonatkozik.
A törvény hatálya alá kizárólag a szervezett utazásokhoz kapcsolódó utazásszervezés esik, más egyéb turisztikai szolgáltatások nem.COVID 19 – MAGYARÁZAT
COVID magyarázat: ha egy országot a szlovén vagy külföldi illetékes intézmény fekete/vörös listára helyez (ellenjavallat az országba történő beutazás miatt), az nem jelent vis major helyzetet és lehetőséget az ingyenes lemondásra.
A szállásadók/kempingek/szálláshelyek és a partnerek továbbra is felszámíthatják a lemondás költségeit, az általános szerződési feltételeknek megfelelően. Bármely esetleges adminisztratív korlátozás, illetve a kapcsolódó költségek az utasokat terhelik (pl. Covid tesztelés, Covid oltás, kötelező karantén az utazásról való hazatérést követően, vagy a célállomásra való visszatéréskor). Ezek az adminisztratív korlátozások nem indokolják az ingyenes lemondást.


BÍRÓSÁGI JOGHATÓSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA
Amennyiben az ügyfél a reklamációjával kapcsolatos megoldással nem elégedett, az ügyet bíróság elé viheti (illetékesség: Ljubljanai Bíróság).

MEGJEGYZÉS
Az előleg illetőleg a teljes összeg kifizetésével az ügyfél az Általános Szerződési Feltételeket teljes egészében elfogadja.
Ljubljana, 2003. 01. 18.

HORVÁTORSZÁG NYARALÁS
TOP AJÁNLAT

Új
akció -24 %

05.05. - 09.06.

| Szállásbérlés

Új
akció -2 %

2024 nyarán

| Szállásbérlés

Új
akció -15 %

ACTION

| Szállásbérlés

Új
akció -15 %

FIRST MINUTE

| bérlés

Ügyfélszolgálat:
[email protected]