VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.)

Vyhledávání dovolené

Všeobecné podmínky

Hrvaska.net Gradtur d.o.o. quick check quick check - Consumer Protection Act

Všeobecné podmínky

Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.)
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A USTANOVENÍ PRO UBYTOVACÍ SLUŽBY
(soukromé ubytování, hotely, majáky, vily)

ÚVOD
hrvaska.net poskytuje ubytovací služby v souladu se všeobecnými podmínkami a ustanoveními a v období a na základě podrobností potvrzené rezervace. Nenese zodpovědnost za okolnosti způsobené podmínkami mimo její kontrolu včetně válek, veřejných nepokojů, stávek, teroristických útoků, přírodních katastrof, narušení hygienických podmínek, omezení ze strany místních úřadů, úmrtí nebo nemoci poskytovatele služeb apod.

REZERVACE A PLATBA
Dotazy a rezervace ubytování je možné provádět elektronicky, poštou nebo osobně v kanceláři hrvaska.net.
Při rezervaci zákazník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a zcela s nimi souhlasí. Proto jsou všechna ustanovení v těchto všeobecných podmínkách právně závazné pro zákazníka i společnost hrvaska.net.

Při rezervaci se požaduje, aby zákazník poskytl všechny informace nezbytné pro proces rezervace. Při rezervaci se po zákazníkovi požaduje zaplacení zálohy v závislosti na způsobu platby a zůstatek a pobytovou daň je potřeba zaplatit nejméně 15 dní před datem příjezdu nebo přímo ubytovateli při příjezdu, v závislosti na způsobu platby, o kterém byl zákazník informován při potvrzení rezervace.

POBYTOVÁ DAŇ
Podle zákonů Chorvatska o pobytové dani se požaduje, aby zákazníci zaplatili pobytovou daň při platbě ubytování. Tato daň se pohybuje od 2,00 do 8,00 HRK (chorvatských kun) na osobu a den za dospělé osoby.
Hosté ve věku od 12 do 18 let mají 50% slevu, děti do 12 let neplatí žádnou daň. Konečná částka pobytové daně se odvíjí od destinace a období cesty a je účtována v souladu s všeobecnými podmínkami při splácení zůstatku.

CENA UBYTOVÁNÍ
Součástí ceny ubytování jsou základní služby uvedené u rezervované ubytovací jednotky. Zvláštní služby jsou služby, které nejsou součástí ceny za ubytování (v popisu ubytování jsou označované jako „služby na základě dohody“ nebo „další služby“ a jsou k dispozici na základě ujednání předem). Zákazníci za ně tedy platí zvlášť. Tyto služby musí být objednány při rezervaci.
Cena za ubytování je uváděna v eurech. Společnost hrvaska.net si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny (v případě, že ubytovatel změní ceny nebo dojde ke změnám ve směnném kurzu). Zákazníkům, kteří zaplatili při rezervaci zálohu, ručí společnost hrvaska.net za cenu ubytování uvedenou ve výpočtu, podle něhož byla zaplacená záloha. Pokud před zaplacením zálohy dojde ke změnám, musí o tom hrvaska.net zákazníka informovat.

Pokud do ubytovací jednotky dorazí více zákazníků, než je uvedeno na ubytovacím poukazu, má ubytovatel právo odmítnout ubytovat zákazníky navíc nebo ubytovat všechny zákazníky za extra příplatek, který účtuje přímo.

KATEGORIZACE A POPIS SLUŽBY
Ubytovací jednotky, které společnost hrvaska.net nabízí, jsou popsány v souladu s oficiální kategorizací autorizované instituce a jsou založeny na hodnocení přímo na místě předtím, než jsou zahrnuty do nabídky.
Ubytovací standardy, jídlo, služby atd. jsou na různých místech a v různých zemích různé a nelze je porovnávat. Informace získané v místě prodeje žádným způsobem společnost hrvaska.net nezavazují více než jakékoli informace dostupné na webových stránkách www.hrvaska.net v katalogu hrvaska.net nebo v jiných tištěných materiálech.

PRÁVO NA ZMĚNU A ZRUŠENÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI hrvaska.net
společnost hrvaska.net si vyhrazuje právo změnit nebo modifikovat rezervaci, pokud nastanou okolnosti způsobené podmínkami mimo její kontrolu, které nelze předvídat, jimž nelze zabránit nebo které nelze napravit (viz článek 1). Rezervované ubytování lze nahradit pouze ubytovací jednotkou stejné nebo vyšší kategorie a za cenu potvrzenou při rezervaci za předpokladu, že byl zákazník upozorněn předem.

V případě, že bude náhradní ubytování dostupné pouze v ubytovací jednotce vyšší kategorie a cena náhradního ubytování bude vyšší než 15 a více procent oproti původně rezervovanému ubytování, vyhrazuje si společnost hrvaska.net právo účtovat cenový rozdíl po konzultaci se zákazníkem.

V případech, kdy náhradní ubytování není k dispozici, si společnost hrvaska.net vyhrazuje právo zrušit rezervaci po předchozím upozornění zákazníka (nejméně 7 dní před příjezdem) a ručí za vrácení celé zaplacené částky.

V případě, že nebude k dispozici adekvátní náhradní ubytování v den příjezdu, hrvaska.net poskytne informace o dostupném ubytování, které není součástí její nabídky, a ručí za plné proplacení zaplacené částky.

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ
V případě, že si zákazník bude přát změnit nebo zrušit rezervaci, musí tak učinit písemnou formou (e-mail, pošta nebo fax). Následující seznam uvádí příklady změn: změny počtu zákazníků, změny data příjezdu nebo odjezdu. Změny je nutné provést nejméně 30 dní před datem příjezdu.

První změna rezervace je zdarma, pokud v jejím důsledku pro společnost hrvaska.net nevzniknou další náklady. Za každou další změnu rezervace bude účtován poplatek 15 EUR. V případě, že změna rezervace nebude možná a zákazník svou rezervaci proto zruší, budou uplatněny dále uvedené podmínky pro zrušení rezervace. Příklady zrušení rezervace: změna ubytovací jednotky a veškeré změny provedené během 30 dní před datem příjezdu nebo během využívání ubytovací jednotky.

V případě zrušení rezervace slouží k výpočtu nákladů na zrušení datum písemného potvrzení zrušení takto:
- V případě zrušení do 30 dnů před datem příjezdu bude účtováno 30 % ceny ubytování (záloha nebude vrácena),
- V případě zrušení v rozmezí od 29 do 15 dní před datem příjezdu bude účtováno 50 % z ceny za ubytování,
- V případě zrušení mezi 14 a 8 dny před datem příjezdu bude účtováno 80 % z ceny ubytování,
- V případě zrušení mezi 7 a 3 dny před datem příjezdu bude účtováno 90 % z ceny ubytování,
- V případě zrušení dva dny před datem příjezdu nebo pokud se zákazník nedostaví nebo ubytování zruší v průběhu užívání ubytovací jednotky, bude účtováno 100 % ceny.

V případě zrušení v důsledku okolností způsobených podmínkami, které zákazníci nemohou ovlivnit, je nutné, aby zákazník vydal písemné prohlášení a společnost hrvaska.net bude účtovat pouze skutečné náklady až do maximální výše 100% celkové hodnoty rezervace.

POVINNOSTI společnosti hrvaska.net
Povinností společnosti hrvaska.net je zajišťovat poskytované služby, ubytovatele a jednat v zájmu zákazníků a hájit jeho práva v souladu s přijímanými zvyky a praktikami v turismu. Společnost zajistí veškeré uvedené povinnosti v plné výši a podle uvedeného popisu s výjimkou okolností způsobených podmínkami mimo její kontrolu (Článek 1), když je aplikován článek 6.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Od zákazníka se požaduje:
- aby měl platné cestovní doklady,
- aby se řídil celními nařízeními a nařízeními týkajícími se směnných kurzů Chorvatské republiky,
- aby dodržoval domácí pravidla v ubytovacích jednotkách a udržoval dobré vztahy s ubytovatelem,
- aby měl při příjezdu k dispozici potvrzení platby (poukaz zaslaný e-mailem nebo poštou),
- zákazník je povinen ověřit si, jestli pro příjezd do Chorvatska nebo průjezd sousedními zeměmi potřebuje vízum.
V případě, že se zákazník nebude řídit výše uvedeným, zodpovídá za způsobené škody a musí uhradit výdaje s tím spojené.
Potvrzením rezervace zákazník přijímá zodpovědnost za zaplacení všech škod, které vzniknou přímou ubytovateli.

ZAVAZADLA
hrvaska.net nenese odpovědnost za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla ani za krádež zavazadel či cenností v ubytovací jednotce (pokud je k dispozici trezor, doporučujeme ho využít). Ztracená zavazadla nebo odcizené věci je třeba nahlásit ubytovateli a místnímu policejnímu oddělení.

STÍŽNOSTI
Pokud poskytované služby nejsou uspokojivé, má zákazník právo požadovat přiměřenou kompenzaci po vyplnění písemné stížnosti. Každý zákazník má nárok podat stížnost, pokud není poskytována placená služba. Každý zákazník – držitel rezervace, podá samostatnou stížnost.

Postup vyřizování stížnosti:

- Zákazník musí podat neprodleně stížnost ubytovateli za neadekvátní služby. Zákazník je povinen spolupracovat se zástupcem společnosti hrvaska.net a ubytovatelem na řešení problému. V případě, že zákazník nepřijme navrhované řešení, které odpovídá platbě za službu na místě, hrvaska.net nepřijme následné stížnosti a nebude na ně reagovat.

- V případě, že nedojde k nápravě problému, požaduje se, aby zákazník vyhotovil písemnou stížnost ve dvou kopiích s pomocí zástupce společnosti hrvaska.net, kterou podepíšou obě strany. Jednu kopii si zákazník ponechá.

- Do 8 dní před vrácením je potřeba, aby zákazník podal písemnou stížnost spolu s doprovodnou dokumentací, kde bude uveden důvod stížnosti pro společnost hrvaska.net. hrvaska.net bere zřetel pouze na řádně vyplněné stížnosti, které obdrží do 8 dní.

- hrvaska.net nese odpovědnost za písemné rozhodnutí o stížnosti do 14 dní od jejího převzetí. V případě, že bude společnost hrvaska.net potřebovat více času na shromáždění informací a ověření stížnosti s ubytovatelem, může dobu vyřízení stížnosti prodloužit maximálně o 14 dní. Společnost takto vyřizuje pouze stížnosti, které nemohou být vyřízeny na místě.

- Pokud společnosti hrvaska.net navrhne řešení, zákazník se zříká zprostředkování jakoukoli jinou stranou, arbitrážního řízení ze strany asociace chorvatských cestovních agentur nebo předložení záležitosti soudu či informování tisku.

Maximální kompenzace v případě stížnosti může být do výše nákladů za část služeb v rámci stížnosti. Nemůže se rovnat celkové výši zaplacené společnosti hrvaska.net a nemůže zahrnovat již poskytnuté služby.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY Zákon o ochraně spotřebitelů
Výňatky ze zákona o ochraně spotřebitelů – 1, související s organizací cest (platný od 15. 1. 2008)
Aplikace: Zákon se vztahuje výhradně na spotřebitele.
Zákon se vztahuje výhradně na zřizování cestovních pobytů a nikoli na jiné turistické službyCOVID 19 - Coronavirus
Vysvětlení ohledně onemocnění covid: Přidání (umístění) země do červeného/czarny seznamu (doporučení necestovat do dané země) slovinským nebo zahraničním příslušným úřadem neznamená vyšší moc a bezplatné zrušení. Hoteliéři / kempy / ubytovací zařízení a partneři mohou i nadále účtovat náklady na storno podle všeobecných podmínek. Veškerá možná administrativní omezení a související náklady je povinen respektovat a hradit cestující (např. testování na onemocnění covid, očkování proti onemocnění covid, povinná karanténa po návratu z cesty nebo po příjezdu do cíle cesty). Tato administrativní omezení nejsou důvodem pro bezplatné zrušení.

SOUDNÍ JURISDIKCE
Pokud zákazník nebude spokojen s řešením stížnosti, je možné celou záležitost řešit před soudem (soudní jurisdikce v Ljubljani).

POZNÁMKA
Při platbě zálohy nebo celkové částky zákazník přijímá všeobecné podmínky a ustanovení jako celek.
Ljubljana, 18. 01. 2003

Dovolená Chorvatsko
TOP NABÍDKA

Nový
Akce -24 %

05.05. - 09.06.

| Pronájem

Nový
Akce -2 %

léto 2024

| Pronájem

Nový
Akce 30 %

ACTION -30%

| Pronájem

Nový
Akce -10 %

LAST MINUTE

| pronajem

Služby zákazníkům:
info@hrvaska.net