Služby zákazníkům+386 1 512 18 25

Vyhledávání dovolené

DĚDICTVÍ UNESCO

Split

DĚDICTVÍ UNESCO

Dosud byla na seznam světového kulturního a přírodního dědictví lidstva organizace UNESCO zapsána následující místa a objekty v Chorvatsku:

Split Diokleciánův palác ve Splitu (1979)
Je to nejvýznamnější a nejlépe dochovaná antická stavba v Chorvatsku. Dal si jej postavit jako své sídlo po abdikaci římský císař Dioklecián. Palác byla budován na přelomu 3. a 4. století jako přepychové sídlo římského vládce a současně jako skvěle opevněná pevnost. Od vpádu avarských hord začátkem 7. století poskytoval nový domov běžencům z okolních měst a vesnic a je dosud po četných úpravách a přístavbách obýván cca 3000 obyvateli Splitu.


Dubrovník Staré město Dubrovník (1979)
Je pokládáno za jedno z nejkrásnějších měst ve Středomoří. Bylo založeno pravděpodobně v 6. století; od 13. století se rozvíjelo jako samostatná šlechtická republika Ragusa. Svou dnešní urbanistickou strukturu a tvářnost získávalo postupně od poloviny 14. století, kdy začalo budovat svou jedinečnou fortifikační soustavu. Ta patří mezi nejmasivnější, nejzachovalejší a nejpůsobivější i v celoevropském rámci. K velkým historickým hodnotám Dubrovníka patří desítky jeho historických staveb - veřejné budovy, kostely, kláštery aj.


Plitvice Plitvická jezera (1979)
Jsou jediným chorvatský přírodním jevem, zapsaným v seznamu organizace UNESCO. Jádrem plitvického národního parku je soustava 16 terasovitých jezer, vzájemně propojených vodopády a kaskádami. Výškový rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným jezerem je 500 metrů. Jezera vznikla v dolomitických vápencích - neustále se mění narůstáním travertinových hrází na terasách, erozí travertinových bloků aj. Okolí tvoří mimořádně zachovalé lesní a pralesní porosty, bohatá fauna a flora. Scenérii jezer je mimořádně působivá.


Poreč Komplex Eufraziovy baziliky v Poreči (1997)
Jde o soubor staveb z raně byzantského období, vybudovaný 6. století v rámci byzantského exarchátu. Tvoří jej monumentální bazilika vyzdobená nádhernými mozaikami z období jejího vzniku, baptisterium, kaple pareklésion, vstupní atrium rovněž s byzantskou mozaikou a biskupský palác - původně byzantské consignatorium.


Trogir Historické městečko Trogir (1997)
Historické jádro tohoto středověkého sídla má dochovanou původní urbanistickou strukturu, část městského pevnění a řadu mimořádně cenných staveb vybudovaných mezi 13. a 18. stoletím. Patří k nim především románsko-gotická katedrála sv. Vavřince s jedinečným románským portálem a čistě renesanční kaplí sv. Jana Trogirského, a četné paláce, domy, veřejné budovy, kostely a kláštery.


Šibenik Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku (2000)
Šibenická katedrála je monumentální stavba, která se začala budovat v první polovině 15. století jako gotická a vyla dokončena v renesančním slohu. Mimořádnou hodnotu a originalitu má zklenutí chrámu, jeho kupole a jeho plastická výzdoba v exteriéru i interiéru.


Stari Grad Starigradské polje na ostrově Hvaru (2008)
Úrodné Starigradské polje se rozkládá východně od městečka Stari Grad a táhne se až k Jelse a Vrbosce. Dochoval se tu tzv. řecký ager, což je parcelace zemědělské půdy přistěhovalcům po kolonizaci ostrova Řeky před 2500 lety. Přidělené pozemky o stejné výměře byly od sebe oděleny suchými zídkami a cestami. Pro svou zachovalost je to mimořádná historická památka v celém Středomoří.
Katedrála svatého Jakuba, Šibenik Starigradsko polje Dubrovnik Trogir Eufraziova bazilika Poreč Plitvice Eufraziova bazilika Poreč Plitvice Starigradsko polje Trogir Dubrovnik Dubrovnik Split Katedrála svatého Jakuba, Šibenik

Dovolená Chorvatsko - TOP NABÍDKA

Bluesun Camp Paklenica

Akce -20 %

Akce -20%

FIRST MINUTE 20 %

léto 2021

pronájem

víc >

Mobilní domky Camp Pineta

Akce -15 %

Akce -15%

FIRST MINUTE - 15%

léto 2021

pronájem

víc >

Mobilní domky Camp Perna

Akce -15 %

Akce -15%

FIRST MINUTE -15%

léto 2021

pronájem

víc >

Mobilní domy - kemp Lopari

Akce -20 %

Akce -20%

FIRST MINUTE -20%

léto 2021

pronájem

víc >